DERMA č. 2019/III

DERMA č. 2019/III

Časopis DERMA je odborný interdisciplinárny medicínsky časopis určený pre všetkých dermatológov v SR, ako prvý takto zameraný časopis na Slovensku. Odborné príspevky prešli jazykovou korektúrou a recenziou. Za ich odbornú úroveň a pôvodnosť zodpovedajú autori.