Vydavateľka

Ing. Emília Juračková – SPOBAD
Kalištná 7, 841 07 Bratislava
IČO: 34 301 224
mobil: 0911 739 366
jurackova.emilia@gmail.com

Vydavateľstvo SPOBAD Publishers
Vydavateľstvo SPOBAD Publishers

ISSN: 1335-7360
Evidenčné číslo Ministerstva kultúry SR EV 1062/08